پلان طبقاتهتل عرش دارای پنج طبقه اقامتی می باشد که در هر طبقه 12 واحد واقع گردیده است که شامل :

  • شش باب اتاق دو تخته
  • سه باب اتاق سه تخته
  • یک باب اتاق چهار تخته
  • یک باب آپارتمان یک خوابه
  • یک باب آپارتمان دو خوابه می باشد

 

شماره اتاق های طبقه پنجم :

501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512

شماره اتاق های طبقه چهارم :

401 الی 412

شماره اتاق های طبقه سوم :

301 الی 312

شماره اتاق های طبقه دوم :

201 الی 212

شماره اتاق های طبقه اول :

101 الی 112