هتل عرش دارای پنج طبقه اقامتی می باشد که در هر طبقه 12 واحد واقع گردیده است که شامل :

شش باب اتاق دو تخته ، سه باب اتاق سه تخته ، یک باب اتاق چهار تخته ، یک باب آپارتمان یک خوابه و یک باب آپارتمان دو خوابه می باشد.